FORDMUSTANG.COFFEE s.r.o., Borka 33, Ondřejov - Turkovice, 251 / IČ: 09042687
+420 608 161 930
HENRY@FORDMUSTANG.COFFEE

INFORMACE PRO MAJITELE

FORD MUSTANG . COFFEE

Dej si kafe s dalším majitelem FORD MUSTANG, seznam se a projeď se v jeho modelu oplátkou za to, že ho necháš projet se v tom Tvém!

Podmínky:

 1. Disponuješ platným řidičským oprávněním pro příslušnou oblast / zemi / stát.
 2. Jsi vlastníkem jakéhokoliv typu FORD MUSTANG.
 3. Tvůj vůz má povinné ručení i havarijní pojištění v zemi, kde vzájemnou výpůjčku provádíte.
 4. Při projížďce vypůjčeným modelem FORD MUSTANG neopustíte zemi, ve které výměna proběhla.
 5. Registroval/a  ses přes kontaktní formulář na webu FORDMUSTANG.coffee, nebo prostřednictvím Henry@fordmustang.coffee, podepsal/a jsi smluvní podklady včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, všeobecné obchodní podmínky, zaslal/a je zpět úředně ověřeným podpisem, nebo elektronicky s elektronickým podpisem, a současně jsi uhradil/a registrační poplatek (pokud je to již podmínkou registrace), přičemž jsi na základě splnění těchto požadavků od nás obdržel/a potvrzení o Tvém členství v systému.
 6. Oba vlastníci po vzájemném rozhovoru, seznámení, souhlasí, že si navzájem vypůjčí své vozy, aby vyzkoušeli cizí odlišný model. Za vypůjčení svého vozu si nenárokujete ani jeden žádnou odměnu, ani ji druhému majiteli nahradíte.
 7. Ani jeden z účastníků nemá povinnost svůj model zapůjčit, pokud se mu druhý účastník nezdá způsobilý k řízení jeho vozidla. Tato výměna je projevem svobodné vůle.
 8. Auta si účastníci předávají tak, že obě mají plnou nádrž. Ve stejném stavu také auto vrací. Ideální je tudíž provést výměnu na čerpací stanici 😊
 9. Kvůli ochraně majetku mají účastníci jednotlivě povinnost informaci o této dohodě předat před realizovanou výměnou naší společnosti, kdy součástí je potvrzení od obou stran, že si auta mění, kdy tato výměna proběhne, kdy je přesný termín zpětné výměny včetně času a místa předání. Tuto informaci zašlou ze svého registrovaného emailu na HENRY@FORDMUSTANG.COFFEE a do kopie přidají registrovaný email druhého účastníka. Tento termín i místo mají obě zúčastněné strany povinnost dodržet na minutu a centimetr přesně (Doporučujeme k termínu dorazit s předstihem – můžete si opět dát kafe a pohovořit si o zážitcích 😊).
 10. Za předpokladu, že účastník nedodrží jakékoliv pravidlo, obchodní podmínky, může být ze systému „MUSTANG CHANGER“ vyloučen bez nároku na vrácení registračního poplatku a bez možnosti opětovné registrace mezi účastníky.
 11. Cena:
  • aktuální ceny nalezneš vždy na stránce: OBCHOD (klikni pro přechod na stránku)
 12. MAJITELÉ budou mít také možnost ZÍSKAT kontaktní EMAIL JMÉNO@FORDMUSTANG.COFFEE ZDARMA, který bude nejvhodnějším způsobem pro komunikaci s ostatními účastníky programu.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ:

whatsapp
Interested? Let´s have a chat.
Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro